MISJA FIRMY. 

    Salon fryz­jer­ski „Rene’e” pow­stał z myślą o pro­fesjon­al­nej i kom­plet­nej obsłudze coraz bardziej wyma­ga­ją­cych klien­tek, dla których ważna jest wysoka jakość usług, pro­fesjon­alny per­sonel, najlep­szej jakości kos­me­tyki, kom­fort obsługi i … przys­tępna cena.

     W naszym salonie ofer­u­jemy pełen zakres usług fryz­jer­s­kich. Służymy poradą w odpowied­nim doborze fryzury, koloru czy pielę­gnacji włosów. Naszym celem jest zad­owolony klient, dlat­ego wszys­tkie usługi wykonu­jemy przy uży­ciu najwyższej klasy kos­me­tyków pielę­gna­cyjnych i styl­iza­cyjnych znanych i renomowanych firm pol­s­kich i zagranicznych.
     Salon fryz­jer­ski „Rene’e” to miejsce, gdzie panuje miła atmos­fera, a do Państwa dys­pozy­cji są dwie fryz­jerki, które zawsze chęt­nie odpowiedzą na wszelkie pytania.

matrix salon partner